Plans modificats

Plans modificats

Els títols de màster poden aprovar modificacions que afectin el pla d'estudis. Per això, un mateix màster pot tenir vinculades versions vàries del pla d'estudis. Quan s'aprova una versió del pla, cal concloure-hi la versió anterior mitjançant el procés d’adaptació per modificació de pla que s'aprovi per a cada cas.

A continuació, podeu consultar la llista de màsters oficials que han fet alguna modificació al pla d'estudis, els plans que tenen vinculats amb les dates d'inici de vigència, i el calendari i el procés d'adaptació per modificació de pla.

4314199 – Filosofia

Plans vinculats a aquest màster:

MFIL

MFI2

  • Vigent des de l’any acadèmic 2023-24.

4312526 - Intervenció Socioeducativa en Infància, Adolescència i Família

Plans vinculats a aquest màster:

MISO

  • Vigent des de l’any acadèmic 2011-12.
  • En procés d’adaptació per modificació de pla durant dos anys acadèmics: 2019-20 i 2020-21.
  • El pla conclou l’any acadèmic 2021-22.
  • Consultau més informació sobre el procediment d’adaptació per modificació de pla.

MIS2

MIS3

  • Vigent des de l’any acadèmic 2022-23.

4313187 - Física de Sistemes Complexos

Plans vinculats a aquest màster:

MFSC

  • Vigent des de l’any acadèmic 2012-13.
  • Conclòs des de l’any acadèmic 2016-17

MFS2

MFS3

  • Vigent des de l’any acadèmic 2022-23.