Compromís amb la qualitat

El compromís del títol amb la qualitat és una declaració amb la qual les persones que dirigeixen una titulació volen expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

En aquesta pàgina trobareu un model a model/formulari que us pot servir d'orientació a l'hora de redactar el vostre compromís i un recull dels compromisos de qualitat de les titulacions de postgrau de la nostra universitat.

Plantilla del Compromís amb la qualitat