Exposició pública dels informes d'autoavaluació de les titulacions de postgrau

Com a continuació del procediment per a la renovació de l'acreditació de les titulacions oficials de postgrau es procedeix a l’exposició pública de l’informe d’autoavaluació de les titulacions següents:

2024

Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Curs de referència
2022-23
Data d'expiració
30/10/2024
Informe d'autoavaluació

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Curs de referència
2022-23
Data d'expiració
30/10/2024
Informe d'autoavaluació
 

2023

Doctorat en Psicologia

Curs de referència
2021-22
Data d'expiració
23/11/2023
Informe d'autoavaluació

Doctorat en Filologia i Filosofia

Curs de referència
2021-22
Data d'expiració
24/11/2023
Informe d'autoavaluació