Seguiment dels estudis de postgrau

El procediment de seguiment de les titulacions oficials té per objecte garantir l'acompliment del projecte acadèmic compromès al pla d'estudis. Aquest seguiment és desenvolupa en el marc del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) a través dels òrgans que estableix la normativa de la UIB (responsable de qualitat, CGQ, etc.).

El seguiment de les titulacions oficials, que es reflecteix cada any en l'Informe Anual de Seguiment i avaluació (IAS), requereix de mecanismes formals per recollir i analitzar informació imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre distints aspectes de les titulacions (satisfacció dels col·lectius implicats, inserció laboral dels titulats, indicadors quantitatius del desenvolupament del programa formatiu, etc.). Aquesta informació serveix per analitzar i rendir comptes, públicament, del desenvolupament de les titulacions.

El seguiment intern de les titulacions realitzat en el marc del SGIQ es completa amb una avaluació externa realitzada per una agència de qualitat que, en els cas de la UIB, és l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).