Estudis de màster. Rendició de comptes i transparència

Arts i Humanitats 

Màster Universitari en Filosofia

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 17/06/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 29/01/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 11/07/2017

Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 05/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 13/05/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 10/01/2019
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 01/06/2015
Acreditació Informe final d'acreditació 10/04/2015
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2014

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 13/05/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 10/01/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 10/04/2015
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2014

Ciències 

Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/09/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 02/09/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 12/03/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació (2007) 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/09/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 02/09/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 12/03/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació (2007) 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017

Màster Universitari en Ecologia Marina

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 11/04/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 16/10/2018
Acreditació Informe d'autoavaluació 17/05/2018

Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/09/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 02/09/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació (2007) 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017

Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 17/09/2020
Acreditació Informe final d'acreditació 17/07/2020
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 14/06/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 26/04/2016

Màster Universitari en Microbiologia Avançada

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 17/09/2020
Acreditació Informe final d'acreditació 17/07/2020
Acreditació Informe d'autoavaluació 07/01/2020
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2014

Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/09/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 02/09/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 15/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació (2007) 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017

Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 05/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació (2005) 20/05/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 29/11/2018
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 03/06/2015
Acreditació Informe final d'acreditació 10/04/2015
Acreditació Informe d'autoavaluació 24/10/2014

Ciències de la Salut 

Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 17/09/2020
Acreditació Informe final d'acreditació 17/07/2020

Màster Universitari en Neurociències

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 07/07/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/01/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 15/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 07/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2016

Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 12/07/2019

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe d'autoavaluació 16/02/2024
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/10/2018
Acreditació Informe final d'acreditació 16/10/2018
Acreditació Informe d'autoavaluació 23/04/2018

Ciències Socials i Jurídiques 

Màster Universitari en Advocacia i Procura

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 14/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 08/08/2019

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 13/07/2021
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 11/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/01/2016

Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 14/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe d'autoavaluació 19/02/2024
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 30/10/2018
Acreditació Informe final d'acreditació 10/07/2018
Acreditació Informe d'autoavaluació 30/01/2018

Màster Universitari en Formació del Professorat

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/07/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 28/05/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/08/2018
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 01/06/2015
Acreditació Informe final d'acreditació 14/07/2014
Acreditació Informe d'autoavaluació (2014-15) 01/02/2014

Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 05/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 28/05/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/01/2019
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 01/06/2015
Acreditació Informe final d'acreditació 14/07/2014
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/03/2014

Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 23/07/2020
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2020
Acreditació Informe final d'acreditació (2006) 20/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015

Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 05/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 28/05/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/01/2019
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 01/06/2015
Acreditació Informe final d'acreditació 10/04/2015
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2014

Enginyeria i Arquitectura 

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 11/04/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 28/02/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 26/09/2018

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 28/02/2019
Acreditació Informe d'autoavaluació 11/10/2018