Pla de millora (PdM)

Totes les actuacions de millora proposades per la CGQ en el marc dels diferents processos de seguiment i avaluació (verificació, seguiment i renovació de l’acreditació) es recullen i formalitzen en el Pla de Millores (PdM) de la titulació. La CGQ és l’encarregada de revisar i mantenir actualitzat el PdM de manera periòdica.

Plantilla per elaborar el Pla de Millores de la titulació