Ubicació i contacte

La Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) posa a la vostra disposició la pàgina de contacte com a bustia de comentaris i suggeriments, on podreu contactar amb el personal de la UGEP per fer qualsevol consulta.

Si us voleu posar en contacte directament amb alguna de les persones adscrites a la UGEP, heu d'anar a la secció "Qui som?" d’aquesta web, en la qual trobareu tots els telèfons i adreces electròniques del personal dela Unitat.

Si voleu visitar-nos en persona o enviar qualque missatge per correu ordinari la nostra adreça és:

Edifici
Antoni Maria Alcover i Sureda
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Pàgina web: http://ugep.uib.cat/

Ed. Antoni Maria Alcover i Sureda