Extinció de títols i plans modificats dels estudis de màster

Extinció de títols

A continuació podeu consultar la llista de màsters oficials que estan extingits o en procés d'extinció, ordenats per l'any acadèmic d'extinció, de més a menys recents. També hi trobareu el calendari de l'extinció i, si escau, el màster que el substitueix, juntament amb el procés d'adaptació per l'extinció de pla.

4314313 – Enginyeria Industrial (MEIN)

En procés d’extinció durant tres anys acadèmics: 2023-24, 2024-25 i 2025-26 .

Any acadèmic de l’extinció: 2025-26.

En substitució, s’implanta el Màster Universitari en Enginyeria Industrial.

Consultau més informació sobre el procediment d’extinció i d’adaptació per extinció de pla.

4312374 - Primera Infància: Perspectives i Línies d'Investigació (MPIN)

En procés d’extinció durant dos anys acadèmics: 2022-23 i 2023-24.

Any acadèmic de l’extinció: 2024-25.

En substitució, s’implanta el Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa.

Consultau més informació sobre el procediment d’extinció i d’adaptació per extinció de pla.

4314207 - Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV)

En procés d’extinció durant dos anys acadèmics: 2022-23 i 2023-24.

Any acadèmic de l’extinció: 2024-25.

En substitució, s’implanta el Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut.

Consultau més informació sobre el procediment d’extinció i adaptació per extinció de pla.

4314852 - Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP)

En procés d’extinció durant dos anys acadèmics: 2020-21 i 2021-22.

Any acadèmic de l’extinció: 2022-23.

En substitució, s’implanta el Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament.

Consultau més informació sobre el procediment d’extinció i adaptació per extinció de pla.

4311268 - Educació Inclusiva (MED2)

En procés d’extinció durant dos anys acadèmics: 2019-2020 i 2020-21.

Any acadèmic de l’extinció: 2021-22.

En substitució, s’implanta amb posterioritat el Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa.

Consultau més informació sobre el procediment d’extinció i adaptació per extinció de pla.