Estudis de doctorat. Rendició de comptes i transparència

Arts i Humanitats 

Doctorat en Filologia i Filosofia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe d'autoavaluació 03/03/2023

Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 17/06/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 29/01/2021

Ciències 

Doctorat en Biologia de les Plantes

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 21/09/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 25/03/2021

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 26/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020

Doctorat en Ecologia Marina

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 21/09/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 25/03/2021

Doctorat en Física

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 26/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020

Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 14/10/2020
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/02/2020

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/06/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 14/10/2020
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/02/2020

Ciències de la Salut 

Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 26/01/2022
Acreditació Informe final d'acreditació 21/09/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 25/03/2021

Doctorat en Neurociències

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 07/07/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/01/2021

Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació -

Doctorat en Psicologia

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe d'autoavaluació 15/03/2023

Ciències Socials i Jurídiques 

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 13/07/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 25/01/2021

Doctorat en Dret

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 14/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020

Doctorat en Economia Aplicada

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 14/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020

Doctorat en Educació

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 13/07/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 12/02/2021

Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 26/07/2022

Doctorat en Tecnologia Educativa

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2021
Acreditació Informe final d'acreditació 13/07/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 12/02/2021

Doctorat en Turisme

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació -

Enginyeria i Arquitectura 

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 26/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020