Inserció laboral i satisfacció del titulats

Inserció laboral dels titulats universitaris

La inserció laboral dels titulats universitaris és una preocupació permanent de la nostra societat i, per tant, una informació cabdal per a la nostra universitat. En aquest sentit, l'obtenció d'informació és imprescindible per millorar la qualitat de la formació que oferim i també per atendre les demandes dels diferents processos d’avaluació de les titulacions.

Per poder aproximar-nos a la realitat de la situació laboral dels titulats, la UIB, ha optat per obtenir aquesta informació per una doble via complementària:

  • Informes elaborats a partir de les dades obtingudes mitjançant el conveni de col·laboració (signat el 5 de desembre de 2016) entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l'explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi quantitativa de la inserció laboral de la població universitària de la UIB.
  • Enquesta d’inserció laboral i satisfacció dels titulats.

En trobareu la metodologia i els resultats d'ambdós estudis a les següents taules.